Meki uvez – PUR
  • Pojedinačne arke saberemo, hrbat knjige porežemo za 2-3 mm, namaže sa PUR ljepilom i poveže sa koricom

Meki uvez – lijepljeno

  • Falcane arke saberemo, hrbat knjige se poreže za 2-3 mm, namaže sa Hotmelt ljepilom i poveže sa koricom

Meki uvez – Šivano

  • Pojedinačne arke saberemo, zašijemo knjižni blok i povežemo ga sa koricom na određenoj stanici na mašini

Lijepljena sa klapnama

Šivana sa klapnama

OTA bind

  • Korica se lijepi na knjižni blok sa strane. Hrbat korice je žlijebljen 6x, knjižni blok sa lijepi sa koricom između žlijebova, tako da je hrbat knjige slobodan i nije zalijepljen zajedno sa knjižnim blokom.

Švicarski uvez

  • Knjižni blok na hrptu prekrijemo gazom, korica se žlijebi 3x i nije zalijepljena na hrbat knjižnog bloka, već se sa uskom trakom lijepi na zadnju stranu.